Bądź na bieżąco

hotelsystems.pl

Pomiary jakości wody

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo,Hotel Białowieski Conference Wellness & Spa zleca firmie Hamilton mieszczącej się w Sokółce, harmonogram poboru próbek wody. Wszystkie wyniki są analizowane i przedstawiane odpowiednim organom nadzorującym. W razie jakichkolwiek niezgodności są podjmowane zadania i działania zapobiegawcze. Informujemy, iż każdego miesiąca zostaną publikowane wyniki badań na stronie Hotelu Białowieski, wraz ze środkami zaradczymi w chwili wystąpienia niezgodności z normami. 
Aktualne wyniki do wglądu w recepcji SPA.

Zobacz więcej ofert
Hotel Białowieski
Conference, Wellness & SPA
ul. Stoczek 218 B
17-230 Białowieża
recepcja: 85 681 20 22 marketing, konferencje: 85 744 43 80